หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ผลิตภัณฑ์จักรสานชุมชน
 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี
 
 
 
 
คู่มือ สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 32  
 
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) [ 4 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 35  
 
คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
คู่มือ เรื่องทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
คู่มือเขียนหนังสือราชการ [ 4 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 32  
 
คู่มือการ เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ 4 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี [ 4 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 [ 4 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
คู่มือกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2562 [ 4 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการส่วนท้องถิ่น การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง [ 4 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 31  
 
ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 4 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)  
 
เริ่มนับ วันที่ 12 พ.ค. 2552
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทร : 056-510-976
จำนวนผู้เข้าชม 1,815,699 เริ่มนับ 12 พ.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution